خرید تابلو چهارقل
این دسته بندی برای خرید تابلو چهارقل وجود دارد.

تابلو های چهارقل در انواع مختلف موجود هستند. از انواع این تابلو ها می توان به تابلو فرش، تابلو معرق، تابلوهای چیدمان یا دکوراتیو، تابلو های ترنج، تابلو هایی روی کاشی و …اشاره کرد.
چرا چهار قل؟
این سوره‌ها خواص ضد چشم زخم و سحر دارند. مانند آیت الکرسی این سوره هـای قرآنی برای برطرف سحر و جادو یا چشم زخم و در امان ماندن از بخل و زیان خواص هـای تائید شده بسیاری دارند.

خواندن چهار قل برای تعویذ و در امان ماندن خود و فرزند و مال از اسیب، سفارش شده است. چهارقل، در زمان‌های گوناگون، از عناصر فرهنگ عامه ایرانیان بوده و برای در امان ماندن از خطرات خوانده می‌شده است؛
سوره های چهارقل
سوره کافرون:
کافرون صد و نهمین سوره از سوره‌های نورانی قرآن کریم است که درمکه نازل شد.
سوره اخلاص:
اخلاص یا توحید صد و دوازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جزء سی ام قرار دارد.
سوره فلق:
فلق صد و سیزدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جز سی ام جای گرفته است.

هر کسی (سوره فلق) را قرائت نماید، برای وی مایه شفا و امنیت از سحر و باعث رحمتی برای ثابت ماندن بر عافیت است.
سوره ناس:
ناس، صد و چهاردهمین (آخرین) سوره و از سوره‌های مکی قرآن که در جز سی ام آورده شده است.

نمایش 1–12 از 14 نتیجه