تابلو فرش

برای تهیه و خرید یک تابلو فرش نکات خیلی مهمی در جریان است که در اینجا به آن می پردازیم. نوع و سبک بافت که به دو صورت دستی و ماشینی صورت میگیرد بر ارزش گذاری فرش تاثیر دارد. تابلو فرش های دستی خود با توجه به نوع چله و نوع نخ استفاده شده در بافت و حتی نقشه کار دسته بندی و قیمت گذاری می شوند.

فرش ماشینی بر اساس نوع بافت تقسیم می شود. تراکم بافت این محصولات از 700 شانه شروع می شود و تا 1200 شانه که کیفیت فوق العاده ای دارد، ادامه دارد. افزایش تراکم بافت باعث کم شدن ضخامت و بالا رفتن وضوح می شود.

محصولات به دلیل تنوع قاب آن دارای تنوع قیمت می شوند. قاب هایی که برای این محصولات استفاده می شوند، چوبی، pvc و پلاستیکی هستند. کیفیت قاب های چوبی به مراتب بسیار بالا و عالی هستند.

تابلو فرش آیه قاب پرند (9)

تابلو فرش آیه قاب گل رز (16)

تابلو فرش اصلاحی (13)

تابلو فرش منظره و فرانسوی قاب گل رز (7)

تابلو فرش منظره و فرنسوی قاب پرند (8)